top of page

1-Year Course Location Utrecht

FASHION & BUSINESS EVENING COURSE
 

TOTAL PACKAGE FASHION & BUSINESS 

Business Fashion Academy offers an inspiring evening program for those who want to cultivate their passion for fashion and elevate their careers. Our evening program is specifically designed to cater to the needs of working professionals, career changers, and anyone looking for flexible study options.

The evening program at Business Fashion Academy provides students with the opportunity to study at their own pace and expand their professional skills and knowledge of the fashion industry. Whether you are already working in the fashion industry and want to strengthen your skills or if you are considering a career change and want to explore your passion for fashion, our evening program is the perfect choice.

INTERNATIONALLY ORIENTED COURSE

Business Fashion Academy offers a comprehensive year-long program designed to prepare students for a successful career in the fashion industry. This year-long program is intensive, practical, and provides a broad foundation of knowledge and skills required in the dynamic world of fashion.

During the year-long program, students have the opportunity to delve deeply into various aspects of the fashion industry, including design, entrepreneurship, branding, production, styling, multimedia design, and much more. The curriculum is carefully curated by experienced teachers and professionals from the fashion industry to ensure that students develop a comprehensive understanding of the various facets of fashion. Additionally, guest lecturers and experts from the fashion industry are regularly invited to give guest lectures, allowing students to learn from different perspectives and real-life experiences.

An important feature of the year-long program is the combination of theoretical knowledge and practical experience. Students have the chance to develop their creativity and technical skills through hands-on projects and masterclasses. They are encouraged to explore their own ideas and designs, experiment with different materials and techniques, and develop their own style.

Schermafbeelding 2023-07-10 om 15.25.52.png

FASHION & ENTREPRENEURSHIP

In addition to acquiring subject-specific knowledge and skills, the year-long program also emphasizes entrepreneurship and professional development. Students learn how to establish their own brand or business as freelancers, develop marketing strategies, and gain business acumen to succeed in the fashion industry. They are encouraged to think critically, devise creative solutions, and strive for innovation.

PERSONAL COACHING

What sets apart the year-long program at Business Fashion Academy is the personalized guidance and attention that every student receives. We believe in a small-scale approach where teachers work closely with students to understand their individual needs and goals. This allows us to create a supportive and stimulating learning environment in which students can grow and excel.

"The community at Business Fashion Academy is fantastic. I've met like-minded fellow students here who are just as passionate about fashion as I am. We support each other, exchange ideas, and help each other grow. It feels like a second family."

— Naam, titel

BFA ALUMNI SARAH

FUTURE PERSPECTIVE

Upon completing the year-long program, students have laid a solid foundation for their future careers in the fashion industry. They have not only acquired the necessary knowledge and skills but also the self-confidence and creative vision to be successful. Furthermore, they have built a valuable network of fellow students, alumni, and professionals in the fashion industry.

In summary, Business Fashion Academy's year-long program provides students with the opportunity to immerse themselves in the fascinating world of fashion. It is an inspiring and challenging program that enables students to transform their passion for fashion into a thriving career.

 • TOT WANNEER KAN IK MIJ AANMELDEN?
  Het inschrijven voor de jaaropleiding, avondopleiding en cursussen kan vanaf nu t/m 23 augustus. Echter is het goed om te weten dat wij intake rondes houden, daarom kunnen wij niet garanderen dat je tot 23 augustus kan inschrijven. Als de opleidingen vol zitten is vol ook echt vol.
 • WAT BETEKENT VOL/ WACHTLIJST OF BEPERKT AANTAL PLAATSEN?
  Helaas betekent vol dat jij net je kans gemist hebt. Vol betekent dan ook echt vol, je kan je dan niet meer aanmelden. De wachtlijst betekent: een cursus/opleiding zit nu vol maar dit is nog niet de officiële lijst, er kunnen nog mensen afmelden en dan kan je in aanmerking komen voor nog een plekje!!
 • WAT ZIJN DE TOELATINGSEISEN?
  De jaaropleiding/ avondopleiding en cursus is toegankelijk voor iedereen die zijn of haar dromen wilt najagen. De toelatingsprocedure is in de vorm van een intakegesprek, tijdens dit gesprek wordt er vooral gefocust op je motivatie en doelen. Na dit gesprek wordt er een selectie gemaakt. De minimumleeftijd bij BFA is 16 jaar.
 • WANNEER KRIJG IK BERICHT OVER MIJN AANMELDING EN TOELATING?
  Als je je hebt aangemeld krijg je binnen 10 werkdagen bericht. In dit bericht word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal er vooral gefocust worden op je motivatie en je dromen. Na het intakegesprek wordt er een selectie gemaakt of jou motivatie en visie past bij BFA. Nadat de student/cursist de uitslag krijgt met aangenomen, zal de inschrijfprocedure definitief gemaakt worden met een opleidingsovereenkomst. De inschrijving is pas definitief als de opleidingsovereenkomst ondertekend met het betalingsbewijs van de reservering kosten ontvangen is door Business and fashion academy.
 • WAT KOST DE OPLEIDING?
  BFA is een particuliere opleiding, doordat het een particuliere opleiding is, ligt het collegegeld hoger dan bij het gesubsidieerde onderwijs. Met meer budget kan BFA meer investeren in betere docenten, kleinere klassen, leuke projecten en ook meer persoonlijke begeleiding bieden. Hierdoor kan BFA meer tijd in jullie besteden en dit zal leiden tot een positieve werksfeer en leeromgeving. Wat zal leiden tot unieke en gemotiveerde leerlingen die doen wat zij het liefste willen doen. De opleidingen: - Jaaropleiding: €9700,- (betalen in termijnen is mogelijk) - Avondopleiding: €6700,- (betalen in termijnen is mogelijk)
 • HEB IK RECHT OP STUDIEFINANCIERING?
  BFA is een particulieren opleiding dus dit valt niet binnen de voorwaardes van DUO. Je hebt daarom ook geen recht op studiefinanciering.
 • HOE BETAAL IK?
  De volgende betaalopties zijn mogelijk: Jaaropleiding 1. Het totaal bedrag direct betalen via iDEAL. 2. Factuur betaling in 1 termijn. 3. Factuur betaling in 2 termijnen. 4. Factuur betaling in 3 termijnen. 5. Factuur betaling in 6 termijnen. 6. Factuur betaling in 10 termijnen. Avondopleiding 1. Het totaal bedrag direct betalen via iDEAL. 2. Factuur betaling in 1 termijn. 3. Factuur betaling in 2 termijnen. 4. Factuur betaling in 3 termijnen. 5. Factuur betaling in 6 termijnen. 6. Factuur betaling in 10 termijnen.
 • HOE MELD IK MIJ AAN?
  Om BFA-student te worden dien je een intakegesprek te voeren. Het gesprek kan je inplannen via de site van BFA. Binnen twee weken na het voeren van het intakegesprek krijg je te horen of je bent aangenomen.
 • WAT GEBEURT ER ALS JE JE EXAMEN NIET HAALT?
  BFA werkt in 4 periodes de trimesters zijn verdeeld in ongeveer 8 weken. Elk trimester wordt afgesloten tijdens een examenweek waarbij een eindopdracht beoordeeld wordt. Mocht een student/cursist een onvoldoende krijgen, dan zal de student/cursist een herkansing hebben de week na je examenweek.
 • ZIJN ER STAGES?
  Een stage is tijdens de opleiding of cursus bij BFA niet verplicht. Mocht hier een student toch behoefte aan hebben, dan word je hier persoonlijk in begeleid.
 • MINIMUMLEEFTIJD
  De BFA minimumleeftijd is 16 jaar. Mocht je jonger zijn dan 18 jaar en nog niet in het bezit zijn van een startkwalificatie zoals bijvoorbeeld een havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger diploma, dan ben je bij BFA nog steeds welkom als je ouders/ verzorgers op de hoogte zijn en als je een vrijstelling van de kwalificatieplicht hebt aangevraagd bij de leerplichtambtenaar in de gemeente waar je woont.
 • WANNEER STAAT MIJN INSCHRIJVING VAST?
  BFA wil samen met jou naar een doel werken, je stimuleren en motiveren. Alleen als deze visie ook voor jouw geld kunnen wij samenwerken. Als je zeker bent van jouw deelname en inzet kan je je aanmelden via de website. Als je aangemeld bent word je uitgenodigd voor een intakegesprek, en hierna ligt de optie tot inschrijven open. Nadat de student/ cursist op de hoogte is gesteld van de door BFA gemaakte selectie, start de inschrijfprocedureen wordt de aanmeldingen definitief gemaakt met een ondertekende opleidingsovereenkomst plus reserveringskosten. De reserveringskosten zal verrekend worden met de rest van het opleidingsgeld.
 • WAAR IS BFA GEVESTIGD?
  BFA heeft twee locaties. De locatie van Business and Fashion Academy in Eindhoven is gevestigd te Stratumseind 32. De locatie in Utrecht is gevestigd op Nieuwegracht 13.
 • NIVEAU
  BFA hanteert een HBO werk- en denkniveau. Binnen Business Fashion Academy leergemeenschap worden studenten opgeleid tot kritische en nieuwsgierige professionals die leven en werken in een multidisciplinaire en internationale samenleving van de business en fashionbranche.
 • REACTIETIJD BUSINESS FASHION ACADEMY
  De reactietijd die BFA hanteert is binnen 24 uur.
 • KLACHTENPROCEDURE
  Mochten er klachten zijn kan de student/ cursist een klacht indienen bij de klachtencommissie van Business and Fashion Academy naar het mail adres: info@businessfashionacademy.nl de klachten worden binnen vier weken verwerkt.
 • ZIJN ER VRIJSTELLINGEN?
  Business Fashion Academy geeft geen vrijstelling(en) op onderdelen van een opleiding/cursus.
 • HOE WORDT DE TOETSING GEDAAN?
  BFA heeft drie periodes en een afstudeerperiode. Aan het einde van ieder periodes krijg je een hoofdvakbeoordeling en een eindtoets van die periodes. Je hebt voor ieder eindtoets herkansingsmogelijkheden. De afstudeerperiode wordt afgerond met een eindexamen. Hiervoor zijn er ook herkansingsmogelijkheden. BFA heeft geen schriftelijke examens. Alle examens zijn praktijkgerichte examens.

REGISTER

PRACTICAL INFORMATION

Our team is ready to answer your questions and schedule a suitable date and time.

At Business Fashion Academy, we want to ensure that you are well-informed and can make the best decision for your future in the fashion industry. By scheduling a personal conversation, we take the first step towards realizing your career goals.

Applications for
September 2024 are open.

bfa_dag1-14.jpg
bottom of page